Skrubery

W urządzenia skruberowych gaz jest zraszany cieczą w celu eliminacji zanieczyszczeń.  Skrubery stosuje się dla usuwania zanieczyszczeń słabo adsorbujących, bądź dla tak dużych stężeń, że rozwiązania adsorpcyjne są nieopłacalne. Wypełnienie skrubera jest zraszane w sposób ciągły, cieczą w której absorbują (rozpuszczają) cząsteczki zanieczyszczeń. Ciecz po przejściu przez złoże jest odbierana u dołu aparatu, poddawana regeneracji, czyszczeniu i zawracana na górę do zraszania. System oczyszczania cieczy pozwala na ciągłą bezawaryjną pracę. Skrubery bardzo dobrze sprawdzają się przy oczyszczaniu z gazów kwaśnych, takich jak:  siarkowodór (H2S), chlorowodór (HCl), fenole, kwas octowy.
Dobór cieczy oraz rodzaju wypełnienia jest indywidualny w zależności od potrzeb klienta.

    O nas

    Głównym przedmiotem działalności spółki ASC Artur Szczelina jest projektowanie oraz wykonawstwo urządzeń do usuwania odorów i zanieczyszczeń. W swoim portfolio firma posiada adsorbery, absorbery oraz rozwiązania skruberowe (mokre oczyszczanie gazu). Ponadto firma zajmuje się hermetyzacjami zbiorników oraz odstojników.

     

    Firma ASC specjalizuje się również w renowacjach, uszczelnieniach i naprawach powierzchni betonowych jak i również zbiorników stalowych za pomocą żywic. Nasze żywice mają atest PZH co pozwala na ich zastosowanie w kontakcie z wodą pitną. Dokonujemy reprofilacji bieżni zgarniaczy na oczyszczalniach ścieków. Projektujemy i wykonujemy bieżnie podgrzewane.